Monday, January 5, 2015

ปีใหม่ปีนี้มีการ์ดส่งความสุขมาฝากค่ะ

ปีใหม่ปีนี้มี ส.ค.ส มาฝากแปลจากหนังสือขายดีอันดับหนึ่งสำหรับแนวพัฒนาด้านวิญญาณจิตใจให้มีสุขภาพดีเรื่องนี้ชื่อ "The 4 Agreements" เขียนโดย Don Miguel Ruiz นักเขียนผู้ถูกเรียกว่าเป็นเหมือนพ่อมดหรือผู้ทรงศีลของลัทธิจารีต Toltec สอนเกี่ยวกับศาตร์แห่งการพัฒนาตัวตนและจิตวิญญาณแบบโบราณที่อ่านแล้วเห็นว่าน่าสนใจและควรค่าแก่การเผยแพร่ต่อเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังอยากเป็นอิสระจากความทุกข์ทางใจเพราะความสวยสดใสมันก็ต้องอาศัยสุขภาพจิตที่แข็งแรงด้วยนะ สวัสดีปีใหม่ขอให้แฮปปี้กันตลอดปีค่ะ
No comments:

Post a Comment